Apie mus

Kategorijos

Privatumo sąlygos

 

1. Bendrosios nuostatos

 • Šios privatumo sąlygos (toliau - "sąlygos") reglamentuoja pagrindinius principus ir tvarką, kuria remdamasis Pardavėjas (toliau - "mes") tvarko interneto parduotuvėje (toliau - www.ellmuilas.lt parduotuvė) Pirkėjų (toliau - "Pirkėjas") asmens duomenis.
 • Pirkėjo asmeninių duomenų tvarkymą nustato šios sąlygos, LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą.

2. Registracijos pateikimo taisyklės

 • Pirkėjas registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis www.ellmuilas.lt parduotuve.
 • Mes pripažįstame ir gerbiame kiekvieno fizinio asmens, kuris lankosi www.ellmuilas.lt parduotuvėje, teisę į privatumą. Mes renkame ir panaudojame fizinio asmens duomenis (vardą, pavardę, gimimo datą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą www.ellmuilas.lt parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad:
  o apdoroti Pirkėjo prekių ar paslaugų užsakymus;
  o išspęsti problemas susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  o įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.
 • Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
 • Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

 • Mes turime teisę perduoti informaciją trečioms šalims tik 2 punkto 2 dalies tikslams pasiekti.
 • Mes neperduosime Pirkėjo asmens duomenų trečiosioms šalims, negavę Pirkėjo atskiro sutikimo, išskyrus LR įstatymų nustatytomis aplinkybėmis.

4. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

 • Pirkėjas turite teisę keisti ir atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją.
 • Mes turime turėti pilną, išsamią ir atnaujintą informaciją apie Pirkėją, kad galėtume efektyviai įvykdyti Jūsų lūkesčius ir reikalavimus.

5. Informacijos ar pretenzijos perdavimas

 • Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, yra pateikiami elektroniniu paštu info@ellmuilas.lt arba paštu.
 • Atsakymą mes pateikiame tokia forma, kuria gavome pranešimą ar pretenziją.

6. Asmens duomenų tvarkymas

 • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

7. Taisyklių keitimas

 • Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami www.ellmuilas.lt parduotuvėje.
 • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės www.ellmuilas.lt parduotuvės teikiamomis paslaugomis, mes laikome, kad Pirkėjas sutiko su sąlygų pakeitimu.

8. Baigiamosios nuostatos

 • Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 • Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.